Konsept – Sikkerhetsløsninger i skyen

Et moderne IT-miljø trenger moderne sikkerhetsfunksjoner – WeCloud leverer fleksible skybaserte sikkerhetsløsninger.

Utviklingen går mot stadig flere skybaserte applikasjoner og funksjoner, der brukere bevisst eller ubevisst både laster ned og laster opp enorme mengder data fra Internett til virksomhetens enheter og nettverk. Brukerne behøver ikke lenger sitte på bedriftens eget nettverk for å få tilgang til applikasjoner og data, og antallet oppkoblinger mot Internett er i prinsippet like mange som antallet brukere.

Mengden skadelig kode er mangedoblet de siste 6–7 årene, samtidig som den er blitt stadig mer avansert. Lokalt installerte sikkerhetsløsninger ligger nesten alltid steget bak og er i prinsippet utdatert i samme øyeblikk som de oppdateres i det lokale miljøet.

WeCloud leverer fleksible skybaserte sikkerhetsløsninger som ikke er avhengige av lokale oppdateringer og uendelige signaturoppdateringer. Våre løsninger beskytter dine data og dine brukere, uansett hvor de er oppkoblet. Ved å benytte skybasert arkitektur kan hver bruker beskyttes med sanntidsoppdatert sikkerhetsinformasjon uten hele tiden å måtte laste ned og distribuere lokale oppdateringer. Våre løsninger lar deg som administrator kontrollere og styre når, hvordan og hvilke brukere som skal tillates å laste opp bedriftskritiske data i skyen.

Våre sikkerhetsløsninger følger brukeren – når brukerne og applikasjonene er i skyen, må også sikkerhetsløsningen følge med.

Med en global infrastruktur kan WeCloud levere sentral administrasjon og kontroll av bedriftens sikkerhetspolitikk uansett hvor dine applikasjoner og brukere befinner seg.

WeCloud er et 100 % svenskeid foretak som utvikler og distribuerer verdensledende sikkerhetsløsninger i Skandinavia. WeCloud leverer sertifisert og kvalifisert skandinavisk support, vi er alltid nær våre kunder og forhandlere for å gi støtte, konsultasjon og gode råd vedrørende våre løsninger.

WeCloud - Peace of Mind in Every Connection.