WeCloud SiteSecurity

Med WeClouds SiteSecurity kan du overvåke både interne og eksterne systemer, ved eventuelle driftsforstyrrelser kan reaksjonstiden minimeres og detaljert informasjon om problemet synliggjøres på en enkel måte. WeCloud SiteSecurity overvåker e-postserver, hjemmesider, DNS og mange andre kritiske IT-tjenester hos både små og store bedrifter.

Logging
Alle forandringer i de systemene WeCloud SiteSecurity overvåker logges og lagres for gransking. Ved en driftsforstyrrelse lagres detaljert informasjon om eksakt tidspunkt, nedetid og informasjon om når problemet ble løst og tjenesten fungerer igjen.

Alarm
Du velger selv når og hvordan du vil bli varslet om uventede driftsforstyrrelser. WeCloud SiteSecurity kan varsle ulike personer, alt etter hvilken tjeneste som 
berøres. Alarmen kan sendes via e-post eller SMS umiddelbart når et problem oppstår og kan også skjemalegges slik at mindre kritiske alarmer ikke sendes ut om natten. Dine alarmer kan også sendes til din IT-konsulent som kan løse problemet umiddelbart.

Ekstern tjeneste
WeCloud SiteSecurity krever ingen installering, programvare eller maskinvare i ditt miljø. Tjenesten kan aktiveres uten noen som helst konfigurasjon. Som kunde 
forteller du oss bare hvilket/hvilke system du ønsker å overvåke for å aktivere tjenesten. Drift, vedlikehold og oppdateringer håndteres eksternt av WeCloud.

Tilpass tjenesten etter dine kriterier
WeCloud SiteSecurity kan tilpasses etter dine behov. Funksjonsskjemaet under viser de vanligste konfigurasjonene. For overvåking av andre tjenester, kontakt din kontaktperson i WeCloud.

E-post
Det kan koste mye penger å stå uten e-post. WeCloud SiteSecurity kontrollerer at e-postserveren din fungerer og kan ta imot e-post. Fungerer både med egen e-postserver og med e-posthotell. WeCloud SiteSecurity kan også kontrollere oppetidene til din eksterne spamfilterleverandør og sammenligne med lovede garantier.

DNS
DNS er en kritisk tjeneste for all moderne Internettkommunikasjon. Dersom din DNS ikke fungerer, vil ingen kunne oversette adressen til din hjemmeside eller dine e-postadresser til IP-nummer, noe som medfører at domenet ditt blir utilgjengelig på Internett. Ditt domenes MX-peker avgjør hvem som skal motta e-posten din. Hvis MX-pekeren endres, kan e-posten din gå tapt eller bli sendt til feil mottaker. WeCloud SiteSecurity kan varsle deg dersom den korrekte MX-pekeren forsvinner. 

Nettserver
I dag er foretakets nettside viktigere enn noensinne, både som salgskanal og som ansikt utad. Hvordan ville dine kunder, leverandører og andre besøkende reagere dersom nettsiden din spredte virus eller ikke fungerte? WeCloud SiteSecurity overvåker og varsler deg dersom nettsiden din slutter å svare. WeCloud SiteSecurity kan også kontrollere oppetidene til din eksterne nettleverandør.